Trendy 2023

by Klára Polánková

Už asi trošku tušíte, jak o trendech smýšlíme. Osobní styl považujeme za pilíř v našich domovech, který se sice v čase vyvíjí, ale jeho základní prvky zůstávají neměnné. Myslíme si totiž, že styl je věčný, nadčasový a ekonomicky (i ekologicky) výhodnější. To ale neznamená, že by se člověk nemohl nechat inspirovat aktuálními trendy a implementovat je v takové míře, aby se interiér spíše příjemně vyvinul, než zcela od základu změnil. Trendy totiž reagují na aktuální dění. Reflektují to, kam se svět ubírá a odrážejí aktuální potřeby životního stylu. A jaké trendy tedy letos v interiérech uvidíme? Daly jsme pro vás dohromady malou predikci toho, kam si myslíme, že se interiéry v tomto roce budou vyvíjet.

Naše domovy mají přímý vliv na náladu, zdraví, celkový pocit pohody a tzv. well-being. To je již dlouhodobě známé a od počátku pandemie se tento pocit v lidech ještě více ukotvil, prohloubil nebo si lidé tento pocit přinejmenším začali více uvědomovat. A z osobních zkušeností víme – pokud jsou naše domovy, naše základny v nepořádku nebo nejsou v harmonii, ani my se nedokážeme cítit dobře nebo být tak výkonní, jak bychom si přáli. Proto hledat balanc toho, co se nám líbí, co je praktické, jaké materiály jsou nám sympatické a v čem je nám obecně dobře vnímáme jako základ kvalitního života. Trendy tak člověk může aplikovat podle toho, co je mu příjemné, v jaké míře chce a nebo nemusí vůbec. Důležité je reflektovat to, v co věříte. A třeba to bude zrovna “hot” a nebo absolutně “not” – nejdůležitější je jednoduše, abyste se doma cítili skvěle!